Kê khai thuế qua mạng

Hướng dẫn tra cứu tờ khai thuế Viettel CA

Hướng dẫn tra cứu tờ khai

– Vào menu Tra cứu/Tra cứu tờ khai
– Các bước thực hiện tra cứu hồ sơ khai thuế như sau:

1. Chọn tiêu chí tra cứu. Bạn có thể lựa chọn các tiêu chí sau:

– Ngày nộp từ ngày
– Đến ngày
– Tình trạng tờ khai
– Loại tờ khai: Chính thức, Bổ sung, Thay thế

2. Chọn tờ khai trong cây “Lựa chọn hồ sơ” nếu bạn muốn thu hẹp phạm vi tra cứu.
3. Nhấn nút Tra cứu
Kết quả tra cứu hiển thị trong bảng như trên hình chụp.
4. Nhấn vào Trang 2 hoặc [Sau/Cuối] để xem tiếp các tờ khai muốn tìm kiếm ở trang 2.

 

Tra cứu thông báo thuế

– Vào menu Tra cứu/Tra cứu thông báo thuế
– Các bước thực hiện tra cứu hồ sơ khai thuế như sau:
1. Chọn tiêu chí tra cứu. Bạn có thể lựa chọn các tiêu chí sau:

– Loại thông báo
– Ngày gửi thông báo từ ngày
– Đến ngày

2. Nhấn nút Tra cứu
Kết quả tra cứu hiển thị trong bảng như trên hình chụp.
3. Nhấn vào Trang 2 hoặc [Sau/Cuối] để xem tiếp các tờ khai muốn tìm kiếm ở trang 2.

Advertisements
Kê khai thuế qua mạng

Hướng dẫn gửi tờ khai thuế Viettel CA

Hướng dẫn gửi tờ khai

Cách 1: Thực hiện ký và gửi tờ khai luôn
1. 1. Nhấn vào nút “Ký điện tử và gửi” => Xuất hiện popup yêu cầu nhập mã PIN

1a. Nhập mã PIN hợp lệ
1b. Nhấn nút “Sign”. Chờ cho đến khi hệ thống trả về thông báo “Tờ khai đã được gửi tới VAN” tức là đã thực hiện ký và gửi tờ khai thành công đến CQT.

2. Nhấn vào nút “Xuất file PDF” để hiển thị tờ khai dưới dạng PDF. Bạn có thể save file PDF này về máy tính cá nhân và có thể gửi khi bạn cần.
3. Nhấn nút “Quay lại” khi bạn thấy cần phải kê khai lại hoặc chỉnh sửa một số chỉ tiêu cho đúng trước khi hoàn thành và gửi tờ khai.

Cách 2: Xuất file PDF rồi save lại để gửi khi cần
– Vào menu Thuế điện tử/Gửi tờ khai -> Hiển thị màn hình gửi tờ khai

– Trong màn hình gửi tờ khai, thực hiện theo các bước sau:
1. Nhấn nút “Browse” để chọn file tờ khai (dạng PDF) cần gửi
(*) Lưu ý: File tờ khai này phải là file chưa được ký điện tử.
2. Nhập Mã PIN hợp lệ
3. Nhấn nút “Ký điện tử lên tờ khai”

Kê khai thuế qua mạng

Các bước thực hiện kê khai thuế trực tuyến Viettel CA

Các bước thực hiện kê khai trực tuyến

Các bước thực hiện:

1. Chọn tờ khai trong cây Lựa chọn hồ sơ
2. Chọn loại tờ khai. Có 3 loại tờ khai:
3. Tờ khai chính thức
4. Tờ khai bổ sung
5. Tờ khai thay thế
6. Chọn kỳ kê khai
7. Nhấn nút “Tiếp tục”

Tạo tờ khai điện tử
Để tạo tờ khai, ta vào menu Thuế Điện tử/Kê khai trực tuyến.

Tạo tờ khai chính thức

Mở màn hình tờ khai chính thức

Trong màn hình Kê khai trực tuyến, ta làm theo những bước sau :

1. Chọn tờ khai trong cây “Lựa chọn hồ sơ”
2. Chọn Loại tờ khai = Tờ khai chính thức
3. Chọn kỳ kê khai
4. Nhấn nút “Tiếp tục”
=> Màn hình tờ khai chính thức được mở ra nhưng trong hình ở phần b.

 

Thực hiện kê khai tờ khai chính thức

 

1. Thực hiện kê khai vào các chỉ tiêu ( theo Hướng dẫn kê khai của từng tờ khai)
2. Nhấn nút “Thêm PL” để thêm phụ lục cần thiết
3. Nhấn nút “Xóa PL” để xóa PL đã thêm.
4. Nhấn nút “Lưu nháp” để thực hiện ghi lại dữ liệu đã kê khai để có thể lưu lại lần sau thực hiện kê khai tiếp.
5. Nhấn nút “Nhập lại” để đưa về giá trị mặc định ban đầu sau khi bạn đã kê khai và nhận thấy nhiều chỗ không chính xác. Sau khi nhấn nút này bạn phải bắt đầu thực hiện kê khai lại từ đầu.
6. Nhấn nút “Hoàn thành” để hiển thị màn hình review dữ liệu trước khi ký và gửi tờ khai.

Tạo tờ khai bổ sung

Tờ khai bổ sung được tạo ra và gửi đến CQT trong trường hợp bạn đã gửi đến CQT một tờ khai chính thức nhưng sau đó nhận thấy có một sự nhầm lẫn trong việc kê khai và cần phải điều chỉnh lại.
Mở màn hình tờ khai bổ sung

 

Trong màn hình Kê khai trực tuyến, ta làm theo những bước sau :

1. Chọn tờ khai trong cây “Lựa chọn hồ sơ”
2. Chọn Loại tờ khai = Tờ khai chính thức
3. Chọn kỳ kê khai
4. Nhấn nút “Tiếp tục”
=> Màn hình tờ khai chính thức được mở ra nhưng trong hình ở phần b.
Thực hiện kê khai tờ khai bổ sung

 

1. Chọn chỉ tiêu cần điều chỉnh lại ( ở mục I. Chỉ tiêu điều chính làm tăng số thuế phải nộp, mục II. Chỉ tiêu điều chỉnh làm giảm số thuế phải nộp).
2. Nhập giá trị của chỉ tiêu đã kê khai ở tờ khai chính thức
3. Nhập giá trị của chỉ tiêu điều chỉnh tương ứng. Giá trị chênh lệch sẽ được hiển thị ở cột “Chênh lệch giữa số điều chỉnh và số đã kê khai
4. Nhập “Số ngày nộp chậm”
-> Hệ thống sẽ tự động hiển thị “Số tiền phạt nộp chậm” ở bên dưới.
5. Nhập nội dung giải thích cho việc nhầm lẫn dẫn đến việc khai bổ sung (nếu có)
6. Nhấn nút “Thêm hàng” để thêm một hàng dưới hàng được chọn (được bôi vàng)
7. Nhấn nút “Xóa hàng” để xóa hàng được chọn (được bôi vàng)
8. Nhấn nút “Lưu nháp” để thực hiện ghi lại dữ liệu đã kê khai để có thể lưu lại lần sau thực hiện kê khai tiếp.
9. Nhấn nút “Hoàn thành” để hiển thị màn hình review dữ liệu trước khi ký và gửi tờ khai.